Strona główna » Wzór odstąpienia od umowy
  Systemy płatności
  • PayU
  • eserivce
  • PayPal
  • iMoje
  Producenci
  • bp

  Wzór odstąpienia od umowy

  ………………..……………………………..

  (miejscowość, data)

   

  .........................................

  imię i nazwisko konsumenta

  ........................................

  adres konsumenta

   

   

   

  ..............................................................

  (nazwa, adres, numer telefonu, fax, oraz

  e-mail przedsiębiorcy prowadzącego sklep

  do uzupełnienia przez przedsiębiorcę)

   

   

   

  Formularz odstąpienia od umowy

   

   

  Ja, niżej podpisany/a, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 14 dni od wydania towaru, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu…………………, dotyczącej .....………………………………... …….………

  towar otrzymano dnia............................................................

   

   

   

   

  …………………………………………

  Data i podpis

   


  Przejdź do strony głównej
  Oprogramowanie sklepu shopGold.pl